Prostrana vila modernističke arhitekture svojim izgledom zaokružuje cijelu priču.